Platinum en Wildehonde toekennings - SA Hunters: Platinum and Wildehonde awards

Die Toekenningsbeleid van SA Jagters is gedurende die afgelope twee jaar hersien en wat skiettoekennings betref is daar twee belangrike wysigings in die Toekenningsbeleid wat reeds 2018 in werking treë:

  1. Met die  bestaande Platinum toekenning vir die Presidentskietkompetisie is daar sekere veranderinge aangebring en
  2. ‘n Nuwe Wildehonde toekenning is vir die Intertak Spanskietkompetisie geskep

Hierby aangeheg is ‘n volledige verduideliking van die veranderinge en byvoegings tot bogenoemde skiettoekennings, die lyste vir beide die Platinum en Wildehonde kwalifiseerders op streek en nasionale vlak en die gewysigde reelings i.v.m. uitnodigings na die SA Jagters jaarlikse Kongres reeds vanaf 2018.

 

During the past two years the Awards Policy of SA Hunters was revised regarding the shooting awards and there are two important changes with effect from 2018:

  1. Certain changes to the existing Platinum award for the President shooting competition and
  2. A new Wildehonde award was created for the Interbranch Team shooting competition

Attached a detailed description of the changes and additions, lists for the qualifiers for both the Platinum and Wildehonde awards at regional and national level and the changes to the invitations to the annual SA Hunters Congress, with effect from 2018.

 

  • Last modified on Thursday, 04 October 2018 04:17
  • font size

Head Office - Hoofkantoor

Inyathi Park
Plot 3, Mountain Drive 7, Derdepoort, South Africa
    South Africa: 0861 SAHUNT (724 868)
    International: +27 (0) 12 808-9300
 admin@sahunt.co.za